Avatar

World Hijab Day

av Håkan, Göteborg, lördag, februari 04, 2023, 14:32 (52 dagar sedan) @ Seawolf

"Om de inte har sådana direkta uppmaningar så är de i andra kategorier."
Jag kan alltså inte dessa utöver Koranen så i detalj att jag vet om de uppmanar till direkt mördande.

Bara om jag först kunde få fatt i en "brännarorganisation i massor av länder, där vi bestämmer en viss dag och tid för bränn-manifestationen. DÅ blir det dj-t marigt att hoppa på enskilda.

Oavsett böckers innehåll, eller flaggor, eller vad någon vill framföra för budskap är det något djupt otäckt med att bränna något som en demonstration, Seawolf.

Oräkneliga exempel på detta finns i historien sedan årtusenden.

Som demonstration kan man med fördel i stället riva sönder en koran, eller en bibel eller varför inte lagtexten om toatömning på fritidsbåtar.

Speciellt i exemplet toatömning kan man ju också använda de utrivna sidorna på ett demonstrativt sätt...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum