Avatar

Finlands gränsstationer

av Pinja @, Västerås, fredag, november 24, 2023, 16:37 (146 dagar sedan) @ Pinja

Själv tror jag att jag är mest fascinerad över att en som det förefaller ganska sekundär tjänsteman har det i sin makt att hindra den stängning av gränsen som regeringen skyndsamt förberedde. Nu har han ändå tydligen backat lite och säger så här i en häpnadsväckande bra google översättning:

”Vice justitiekanslern har utvärderat förslaget till beslut och promemorieförslaget som lämnats i dag ur laglighetstillsynssynpunkt. En konfidentiell promemoria relaterad till ärendet har också funnits tillgänglig. Utifrån handlingarna föreligger inget rättsligt hinder mot att det föreslagna materiella beslutet vidare förbereds."

Han fick tydligen ett halmstrå i form av gränsövergången Raja-Jooseppi i Inari som ska fortsätta vara öppen. Dit blir det nog svårt för "flyktingarna" att ta sig. Men Putin kanske hjälper dem, vem vet.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum