Avatar

Människors lika värde

av Håkan, Göteborg, fredag, oktober 06, 2023, 14:59 (138 dagar sedan) @ Pinja

Nja, dom två kan jag nog hålla isär. Men mitt resonemang låg på ett mer filosofiskt plan höljt över dagspolitiken. Hur ska man i praktiken definiera "människors lika värde"? Vänstern har det ju till följd av sin grundläggande missuppfattning om samhälleliga resursers upphov, lätt för sig. Det är klart att man ska ge allt till alla. Men det var knappast vad Thomas Jefferson hade i tankarna när han skrev sina berömda ord om "pursuit of happiness" osv. Snarare avsåg han att samhället ska ge alla rätten att vara sin egen lyckas smed, än att överräcka lyckan i form av materiella resurser. I ett modernt samhälle måste förstås ändå en viss resursöverföring och utjämning ske, och jag tror inte att vänstern, trots sin retorik, i allmänhet anser att dessa transaktioner ska ske utan avseende på nationsgränser. I praktiken HAR alltså människor olika värde vad gäller de materiella resurser de kan påräkna från samhället. Det är ju detta som bl.a. SD velat påpeka, utan att för den skull förneka människorna deras "Jeffersonska" rättigheter. Vänstern å sin sida gör ingen skillnad på de båda i sin retorik, vilket oundvikligen leder till hyckleri. Nu är det ju lite synd att det inte finns någon vänsterplankör kvar här på planket som kunde förklara hur man tänker? Men jag vill alltså hävda att vänsterns myckna tal (och även skrik) om alla människors lika värde i mångt och mycket är hyckleri.

Pinja

Håller med om de kloka ord du skriver Pinja och jag kan förstärka med att ingen människa skulle säga att "alla andra människor är lika mycket värda som jag".
Eller mera precist, många människor säger så men ingen menar det.

Det Sven-Barry och Seawolf skriver om invandringen och att den skulle vara en medveten strategi sedan nittiotalet både från vänster och från höger ser jag som konspirationsteorier.
Nu flera decennier senare kan man kanske få ihop en sådan bild men endast om man, som alla konspirationsteoretiker gör, skalar bort allt som inte passar in i bilden.

Men det är lite roande att tänka på att om det var en konspiration ingen av konspiratörerna såg det komma, att den invandrade röstboskapen i stor utsträckning är religiösa...med allt vad det har kommit att medföra.

Själv ser jag de senaste decenniernas samhällsutveckling mest som en effekt av inkompetens i största allmänhet hos de politiker vi valt och deras oförmåga att göra konsekvensanalyser i stället för valpropaganda vart fjärde år.

Men omvärldens inverkan ska inte heller bortses från, inkompetens och brist på verklighetsförankring är globalt bland beslutsfattare, och inte bara bland politiker.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum